PKS Konin – historia i teraźniejszość

Dane statystyczne wskazują, że ograniczenia w ofercie usług komunikacji autobusowej są znaczne. Spadek dotyczy wszystkich jej rodzajów, od przewoźników mikro po zasłużoną na rynku Państwową Komunikacje Samochodową. Odzwierciedla się to w spadku przewożonych pasażerów, ale jest także impulsem do modernizacji. Nie inaczej jest w przypadku PKS Konin.

Obecność PKS Konin na rynku

Wszystko zaczęło się od 2005 roku i komercjalizacji, w wyniku której dawniejsze przedsiębiorstwo komunikacyjne w Koninie stało się spółką akcyjną. Dawno minęły tez czasy, gdy do pierwszych przewozów pasażerskich używano adoptowanych samochodów ciężarowych. U progu XXI wieku porzucono także Jelcze RTO, czyli legendarne „ogórki”, symbolem PKS z epoki PRL, które zostały zamienione na nowoczesną flotę.

Prawda jest też taka, że po istotnych zmianach na przełomie wieków na rynku przewozowym w skali globalnej pozostało niespełna 150 firm wywodzących się z byłych przedsiębiorstw PKS. Część z nich resort skarbu usiłował sprzedać. Kondycja finansowa prywatyzowanych przedsiębiorstw była poważnie osłabiona, a chodziło przecież o przewozy pasażerów, głównie z mniejszych miejscowości, dla których autobusy były często jedynym środkiem komunikacji. PKS Konin stanął przed poważnymi wyzwaniami dnia obecnego…

PKS w Koninie – obecna sytuacja

Walka na rynku o klienta determinuje przeobrażenia w konińskim PKS. Symbolem zmiany czasów stało się przeobrażenie terenu dawnego dworca w atrakcyjną zabudowę mieszkalną.

2022 rok to blisko 300 pracowników i około 150 nowoczesnych autobusów. Firma w Koninie dysponuje także pojazdami do nauki jazdy, czynnie uczestnicząc w przeprowadzaniu kursów szkolenia zawodowego kierowców.

Oferta Spółki

O ile podstawę stanowi nadal przewóz pasażerów, o tyle Spółka prowadzi swoją działalność wielonurtowo, starając się zwiększać wpływy do swojego budżetu w niepewnych czasach. Dlatego prężnie działa na rynku sprzedaży części do samochodów ciężarowych i osobowych oraz detalicznej sprzedaży paliw. Możliwa jest takżedzierżawa powierzchni pod treści reklamowe.

PKS w Koninie włączył się również w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Z myślą o nich wprowadzono nieodpłatne jednorazowe przejazdy, a także bilety miesięczne za złotówkę.