Czy małe firmy również muszą prowadzić ewidencję czasu pracy?

Osoby, które dopiero myślą o założeniu własnej działalności nie zdają sobie do końca sprawy z obowiązków, które ciążą na pracodawcy. Jednym z nich jest ewidencja czasu pracy. Co należy na ten temat wiedzieć? Czy małe firmy też jej podlegają?

Co trzeba wiedzieć o ewidencji czasu pracy?

Nawet najmniejszy pracodawca ma obowiązek ewidencjonowania czasu pracy zatrudnionych na umowę o pracę pracowników. Jest to wymóg, który także pomaga przygotować rozliczenie na koniec miesiąca i wyliczyć należne świadczenia. Powinno się do tego tematu podejść poważnie, gdyż taki rejestr może zostać skontrolowany przez PIP, a za nieprawidłowości właściciel firmy poniesie karę. Zwykle jest to grzywna, która może wynieść w skrajnych przypadkach nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

U pracodawcy pozostaje oryginał dokumentu, który taką ewidencję potwierdza, natomiast pracownik ma w niego wgląd lub też może zażądać jego kopii. Jak poprawnie wywiązywać się z takich obowiązków?

Karta czasu pracy, jako ewidencja

Konieczne jest prowadzenie karty ewidencji czasu pracy. Na której muszą znaleźć się podstawowe informacje, które są z góry narzucone przez ustawodawcę. Nie ma jednego, gotowego wzoru, dlatego tym bardziej trzeba zadbać o to, aby w stosowanym przez firmę dokumencie wszystko się zgadzało. Przede wszystkim taka ewidencja musi być prowadzona dla każdego pracownika osobno. W skrócie chodzi o to, aby wskazać dokładnie rodzaje obecności i nieobecności. Między innymi pracę w niedziele i święta, czy w porze nocnej, jak również zwolnienia od pracy.

Na pewno warto dobrze sprawdzić, co powinno się w takiej karcie znaleźć. Natomiast coraz więcej osób korzysta z elektronicznych systemów rejestracji, dzięki czemu ewidencja czasu pracy jest łatwiejsza. Co więcej, można także z pomocą takiego programu wygenerować cyfrowy odpowiednik papierowej karty ze wszystkimi niezbędnymi danymi.

Przedstawione powyżej kwestie nie wyczerpują całkowicie wszystkich interesujących zagadnień związanych z tematem, dlatego dobrze jest sprawdzić dokładnie, jak przedstawiają się przepisy w tym zakresie. Szczególnie że z zatrudnianiem pracowników w firmie wiąże się mnóstwo dodatkowych zagadnień. Ich znajomość na pewno ułatwi zarządzanie przedsiębiorstwem. W zdobyciu potrzebnej wiedzy pomagają przydatne artykuły: Dzień wolny dla pracownika za święto przypadające w sobotę.