Wybór znaków bezpieczeństwa

Znakami bezpieczeństwa nazywamy bardzo obszerną kategorię znaków, które mają za zadanie w przejrzysty sposób opisać każdą przestrzeń. Stosowane są w przestrzeni zewnętrznej jak i wewnętrznej.

Dlaczego stosuje się znaki bezpieczeństwa?

Jednym z najważniejszych zadań znaków jest komunikowanie na temat możliwych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi w danej przestrzeni oraz informowanie w jaki sposób ratować zdrowie i życie w sytuacjach zagrożenia. Następnym celem znaków jest eliminowanie lub ograniczenie sytuacji, które są potencjalnie niebezpieczne oraz zagrażają człowiekowi. Warto wiedzieć, że znaki narzucają konkretne schematy zachowań, aby poprawić bezpieczeństwo każdego człowieka podczas realizowania określonych prac lub po prostu podczas przebywania w danej przestrzeni. Znaki mają za zadanie ostrzegać przed potencjalnym zagrożeniem oraz informują na temat położenia elementów systemu bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa powstały więc z myślą o ułatwieniu funkcjonowania wszystkim ludziom.

Jak podzielone są znaki bezpieczeństwa?

Znaki są podzielone na cztery podstawowe kategorie. Są to znaki nakazu, znaki informacyjne, znaki ostrzegawcze i znaki ostrzegawcze. Każda z kategorii oprócz konkretnego przekazu charakteryzuje się konkretnym kolorem oraz kształtem. Znaki z każdej kategorii muszą posiadać określone cechy, aby każdy mógł intuicyjnie je odczytać i zrozumieć. Niektóre ze znaków mają również opis w celu łatwiejszego przekazania informacji np. ramy przestrzenne oraz czasowe.