Kompleksowe badania sprawdzające płodność mężczyzny

Problem niepłodności w równej mierze dotyka i kobiet, i mężczyzn. Dlatego para zgłaszająca się do kliniki niepłodności zwykle poddawana jest badaniom, mającym na celu określić, dlaczego dotychczasowe starania o dziecko okazały się bezskuteczne. Specjalistą, do którego może udać się mężczyzna mający problemy z płodnością jest androlog. Jakie badania wykonać, żeby sprawdzić męską płodność?

Badanie nasienia

W klinikach leczenia niepłodności badaniem pozwalającym ocenić płodność mężczyzny jest badanie nasienia. Pozwoli ono na ocenę liczby plemników, ich jakości i aktywności według normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Wyniki rozszerzonego badania nasienia opisują szczegółowo parametry nasienia, takie jak:

 • czas upłynnienia,
 • objętość,
 • lepkość,
 • wygląd ejakulatu,
 • pH,
 • odsetek żywych i ruchliwych plemników,
 • liczba plemników na 1 ml nasienia,
 • ogólna liczba plemników w ejakulacie,
 • obecność i ewentualnie stopień aglutynacji (zgrupowania) plemników.

Rozszerzone badanie nasienia,  ocenia również budowę plemników i oznacza proporcje między plemnikami zbudowanymi prawidłowo a plemnikami uszkodzonymi. Wśród możliwych wad budowy plemników wymienia się uszkodzenie główki, wstawki i witki plemnika.

Sprawdź również: https://www.gyncentrum.pl/badania-genetyczne

Pozostałe testy określające męską płodność

Pracujący w wybranej przez daną parę klinice niepłodności androlodzy i urolodzy są po to, aby określić, jak sprawdzić płodność każdego z pacjentów i dobrać odpowiednie leczenie. Zlecane są przy tym następujące badania dodatkowe:

 • MSOME-6600,
 • badanie USG,
 • SCD,
 • Test HBA.

MSOME-6600 to technika badawcza, która pozwala na obserwację budowy żywego plemnika w aż 6000-krotnym powiększeniu. To dokładne badanie umożliwiające określenie, czy budowa plemnika jest prawidłowa. Pozwala też na wybranie najlepszych plemników do zapłodnienia in vitro.

Badanie USG to badanie ultrasonograficzne moszny, którego celem jest ocena budowy i unaczynienia jąder, nadjądrzy i powrózków nasiennych. Dzięki temu można stwierdzić, czy występują w ich obrębie zmiany patologiczne, takie jak torbiele, guzki czy żylaki powrózka nasiennego.

Defragmentacja DNA plemników jest jedną z głównych przyczyn obniżenia płodności mężczyzn, dlatego wykonuje się badanie nasienia z uwzględnieniem testu SCD.  Przeprowadzony może być również test HBA, który określa zdolność wiązania plemników z hialuronianem, czyli też odsetek plemników zdolnych do zapłodnienia komórki jajowej.