Faktoring bez regresu – jakie niesie korzyści?

Faktoring z każdym rokiem zdobywa coraz większą popularność. Wśród wielu zalet tej usługi finansowej jest m.in. możliwość szybkiego dostępu do gotówki. Faktoring jest konkurencyjnym sposobem finansowania wobec tradycyjnych, bankowych produktów finansowych.

Jednym z najpopularniejszych rodzajów faktoringu jest faktoring pełny, zwany faktoringiem bez regresu. Drugim często stosowanym typem jest faktoring z regresem (faktoring niepełny). Oba rodzaje faktoringu umożliwiają szybkie pozyskanie zamrożonej gotówki, lecz różnią się podstawową kwestią.

Faktoring bez regresu – czym jest?

Faktoring bez regresu, zwany także faktoringiem pełnym, to wygodna usługa finansowa, która polega na szybkim finansowaniu faktury sprzedaży z odroczonym terminem płatności. W ramach faktoringu bez regresu faktorant (firma korzystająca z usług faktoringowych) może zdobyć środki z tytułu sprzedanej faktury (z dowolnym odroczonym terminem spłaty) już po 24 godzinach od momentu przekazania kopii faktury swojemu faktorowi (firmie wykonującej usługi faktoringowe).

Dzięki faktoringowi bez regresu można w szybki sposób uzyskać gotówkę za sprzedane towary lub usługi, a także zabezpieczyć się przed ryzykiem ewentualnej niewypłacalności kontrahenta. W ramach faktoringu pełnego faktoranci całe ryzyko braku terminowej zapłaty za zrealizowaną sprzedaż przenoszą na faktora.

Umożliwia to otrzymanie zapłaty nawet wtedy, gdy kontrahent faktoranta nie zapłacił nawet złotówki. Faktoring bez regresu stanowi bufor bezpieczeństwa w sytuacji niewypłacalnych lub nieterminowych partnerów biznesowych, a także bezpośrednio przekłada się na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Faktoring z regresem – czym jest?

Faktoring z regresem, nazywany również faktoringiem niepełnym, również umożliwia szybkie i sprawne finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Finansowanie faktur z odroczonym terminem płatności następuje równie szybko, jak w przypadku faktoringu bez regresu, choć usługa ta różni się kilkoma kluczowymi czynnikami.

Faktoring z regresem nie powoduje przeniesienia ryzyka niewypłacalności z faktoranta na faktora, dlatego firma korzystająca z usług faktoringowych musi pamiętać o ewentualnym dochodzeniu roszczeń względem nieterminowego lub niewypłacalnego kontrahenta. Jeśli partner biznesowy nie dokona zapłaty za zrealizowaną sprzedaż towarów lub usług z odroczonym terminem płatności, faktorant będzie musiał zapłacić faktorowi prowizję za zrealizowany faktoring i monitorować windykację należności.

Faktoring – kto może z niego skorzystać?

Z usług faktoringowych mogą skorzystać wszystkie firmy, które szukają sposobu na szybką i skuteczną poprawę płynności finansowej. Elastyczna i tania forma finansowania bieżącej działalności stanowi konkurencję dla typowych rozwiązań finansowych, które są oferowane przez banki (m.in. linia kredytowa czy kredyt firmowy lub kredyt obrotowy).

Faktoring, bez względu na jego rodzaj, może być stosowany przez firmy, które realizują sprzedaż z odroczonym terminem płatności, niezależnie od wielkości oraz przedmiotu sprzedaży. Na rynku można spotkać się zarówno z firmami realizującymi faktoring dla firm eksportujących, jak również faktoring dla firm transportowych.