Zastosowanie, właściwości i specyfika kondensatorów elektrolitycznych polimerowych

W ciągu ostatnich lat obserwowaliśmy dynamiczny rozwój technologiczny kondensatorów hybrydowych konstruowanych z elektrolitów ciekłych i stałych, a także kondensatorów elektrolitycznych. To od elektrolitu zaimplementowanego w kondensatorze w głównej mierze zależą jego parametry pojemnościowe, czas życia, koszt produkcji czy niezawodność. Poznaj kondensatory hybrydowe i elektrolityczne polimerowe.

Kondensatory elektrolityczne polimerowe

Kondensatory polimerowe to obecnie jedne z częściej stosowanych kondensatorów w układach elektronicznych i elektrycznych. Stanowią one liczną grupę elementów pojemnościowych, którą można skategoryzować na wiele sposobów. Jednym z kluczowych kryterium podziału jest ich konstrukcja. Wedle niej kondensatory polimerowe możemy podzielić na: warstwowe aluminiowe, zwijane, tantalowe oraz aluminiowe hybrydowe.

Kondensatory polimerowe odznaczają się niewielką zastępczą rezystancją szeregową oraz dość dużą pojemnością. Dzięki temu świetnie sprawdzają się do filtrowania tętnień sygnałów zasilających. Ich dużą zaletą jest także brak wpływu temperatury na ich pojemność.

Kondensatory polimerowe warstwowe aluminiowe

Są to kondensatory wyposażone w elektrolit w postaci polimeru stałego oraz w aluminiową katodę. Tego typu kondensatory produkowane są na napięcia w zakresie od 2 do 35 V i zapewniają pojemność rzędu od 2 do 560 mikrofaradów. Do ich zalet należy zaliczyć przede wszystkim wyjątkowo małą zastępczą szeregową rezystancję ESR oraz niewielkie gabaryty zwiększające łatwość ich aplikacji w urządzeniach elektronicznych.

Kondensatory polimerowe zwijane

Zwijane kondensatory polimerowe również skonstruowane są z elektrolitu w postaci stałego polimeru, jednak ich elektrody są zwinięte w zwijki. Kondensatory polimerowe zwijane zapewniają większe pojemności (od 3 do 2700 mikrofaradów) oraz są projektowane na napięcia znamionowe w zakresie od 2,5 do nawet 100 voltów. Choć również występują w wariantach z obudowami SMD, to są nieco większe od kondensatorów warstwowych aluminiowych. Podobnie jak one, również kondensatory polimerowe zwijane zapewniają niewielką rezystancję ESR.

Kondensatory polimerowe tantalowe

Kondensatory tantalowe wykonane są ze stałego elektrolitu polimerowego oraz z katody wyprodukowanej z tlenku tantalu. Są to kondensatory o świetnych parametrach pojemnościowych. Osiągają pojemności od 4 do 1500 mikrofaradów i są projektowane na napięcia znamionowe od 2 do 35 voltów.

Kondensatory polimerowe aluminiowe hybrydowe

Kondensatory polimerowe aluminiowe hybrydowe wyposażone są w elektrolit ciekły i stały, a ich katoda wykonana jest z aluminium. Kondensatory te łączą zalety kondensatorów z elektrolitem stałym (czyli niską rezystancję ESR) wraz z elektrolitem ciekłym (czyli. dużą pojemność i wysokie znamionowe napięcie pracy). Kondensatory polimerowe hybrydowe osiągają pojemności od 10 do 330 mikrofaradów i są projektowane na napięcia rzędu od 25 do nawet 80 voltów.