Na co zwrócić uwagę przy sprzedaży przedsiębiorstwa?

Na co zwrócić uwagę przy sprzedaży przedsiębiorstwa?

Sprzedaż przedsiębiorstwa nie jest łatwym zadaniem, dlatego też warto skorzysta z fachowego doradztwa i specjalistycznej pomocy. Pamiętać należy przede wszystkim o tym, aby spisać umowę między kupującym a sprzedawcą. Rzetelna umowa zabezpieczy interesy obu stron i pozwoli uniknąć problemów w niedalekiej przyszłości.

O czym należy pamiętać?

Przed sprzedażą przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności należy uporządkować wszystkie wewnętrzne sprawy związane z firmą. Dobrym pomysłem jest przygotowanie uproszczonego zestawienia bilansowego. Przydać może się także spis wszystkich składników majątkowych danego przedsiębiorstwa.

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że znacznie łatwiej jest sprzedać większe przedsiębiorstwo. W dużej mierze wynika to z tego, że do dyspozycji jest pełna księgowość i wszelkie niezbędne dokumenty. Jeżeli dojdzie już do sprzedaży całego majątku przedsiębiorstwa, to koniecznie trzeba spełnić obowiązek likwidacyjny. Niezbędne jest nie tylko zamknięcie Księgi Przychodów i Rozchodów, ale również zgłoszenie zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej w CEIDG.

Sprzedaż przedsiębiorstwa najlepiej przeprowadzić na podstawie umowy, która zawarta jest w formie pisemnej. Podpisy obu stron muszą być notarialnie poświadczone. Jeżeli umowa obejmuje nieruchomości, to koniecznie musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego.

Długi przedsiębiorstwa – o czym należy pamiętać?

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o tym, że umowa zbycia przedsiębiorstwa nie przenosi automatycznie długów na nowego nabywcę. Zbywca po sprzedaniu przedsiębiorstwa nie jest zwolniony ze swoich zobowiązań.

Zbycie przedsiębiorstwa oznacza kumulatywne przystąpienie przez nowego nabywcę do długów zbywcy związanych bezpośrednio z prowadzonym przedsiębiorstwem. Za wszelkie zobowiązania solidarnie odpowiada zbywca i nabywca. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że wierzyciele mogą zażądać realizacji swoich zobowiązań od jednego z dłużników solidarnych albo od ich obu łącznie.

Aby uniknąć problemów warto w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa szczegółowo uregulować zasady wzajemnych rozliczeń pomiędzy nabywcą i zbywcą. Warto wspomnieć także o tym, że sprzedaż przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części nie podlega podatkowi VAT.