Państwowa Komunikacja Samochodowa

Państwowa Komunikacja Samochodowa jest polskim przedsiębiorstwem usługowym, które zajmuje się przewozami drogowymi oraz transportem publicznym.

Dlaczego Państwowa Komunikacja Samochodowa była tak ważna w Polsce?

Państwowa Komunikacja Samochodowa do lat 80. obsługiwała niemal całość autobusowego transportu dalekobieżnego oraz podmiejskiego. Ponadto zajmowała się również przewozem towarów samochodami ciężarowymi. Od 1960 roku przedsiębiorstwa PKS były przyporządkowane wojewódzkim radom narodowym i działały w Zjednoczeniu Państwowej Komunikacji Samochodowej. Dzięki nim mieszkańcy Polski mogli przemieszczać się w sposób nieograniczony w granicach swojego miasta, województwa oraz całego kraju. W wyżej wymienionym Zjednoczeniu brały udział również Przedsiębiorstwo „Pekaes” oraz Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej.

W latach 80. po raz pierwszy wystąpił podział spółki na przedsiębiorstwa autobusowe, obsługujące przede wszystkim ruch regionalny oraz branżowe, które zajmowały się przewozami samochodami ciężarowymi. Zjednoczenie uległo likwidacji w roku 1982. W roku 1983 istniało 17 jednostek PKS o statusie samodzielnego przedsiębiorstwa państwowego.

Kto jest właścicielem Państwowej Komunikacji Samochodowej?

Jest to państwowe przedsiębiorstwo, co w skrócie oznacza to, że właścicielem go jest Skarb Państwa. Bardzo ciekawą kwestią jest to, że w celu zwiększenia wydajności działania PKS w latach 90. podzielono trzy główne przedsiębiorstwa na 176 pojedynczych jednostek, które miały zajmować się przewozami drogowymi na określonych trasach. Po 1992 r. część z tych przedsiębiorstw przestało używać nazwy PKS lub używa nazwy Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej. To wojewodowie mają kompetencje organu założycielskiego.

Czym jest PKS Bielsko Biała?

PKS Bielsko Biała w dawnych czasach było oddzielną jednostką przedsiębiorstwa, natomiast od 1 stycznia 2021, spółka będzie nosiła oddzielną nazwę i nie będzie typową jednostką PKS. „Komunikacja Beskidzka”, bo tak ma nazywać się spółka, ma obejmować przede wszystkim regionalne przewozy, które mają ułatwić przemieszczanie się mieszkańców województwa śląskiego w jego granicach.