Kiedy warto rozpocząć rehabilitację? – typowe urazy i schorzenia

Wczesne rozpoczęcie rehabilitacji po urazie jest bardzo ważne, ponieważ tylko wtedy będzie można uzyskać jak najlepsze efekty. Taka rehabilitacja powinna rozpocząć się już w szpitalu, jeżeli u danego pacjenta konieczna jest np. hospitalizacja po wypadku samochodowym, udarze mózgu albo urazie innego typu.

Można skorzystać z pomocy rehabilitanta, jeżeli taki dostępny jest w szpitalu albo poszukać kogoś samemu. Do takiej rehabilitacji potrzebny będzie odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny. Ważne jest, aby dostosować odpowiednią rehabilitację do wieku, stanu zdrowia i możliwości chorego. Dzięki niej chory będzie mógł powrócić w pełni do sprawności albo odzyskać ją chociaż częściowo.

Kiedy skorzystać z rehabilitacji?

Rehabilitacja nie może być pojedynczym działaniem, ale powinna być zespołem działań. Chodzi tu o to, że powinna być ściśle połączona z procesem toczącego się leczenia. To sprawi, że będzie możliwy szybszy powrót do zdrowia osoby, która została poddana takiej rehabilitacji. Jeśli rehabilitacja będzie prowadzona prawidłowo, to ma ona na celu nie tylko poprawę ogólnego stanu chorego, ale przede wszystkim ma na celu przywrócić mu zdrowie fizyczne sprzed urazu albo, jeżeli nie da się tego zrobić, to ma na celu doprowadzić chorego do jak najlepszego stanu fizycznego, jak i psychicznego.

Rehabilitacja prowadzona w sposób ciągły

Poza tym rehabilitacja przyniesie efekt, jeżeli będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do momentu, kiedy chory odzyska pełną sprawność. Czasami konieczne jest jej prowadzenie, aż do końca życia, kiedy będzie tego wymagała sytuacja, w jakiej znalazła się osoba chora. W przypadku przerwania rehabilitacji może dojść do cofnięcie się jej dobrych efektów, więc nie poleca się tego w ogóle robić.

Czasami konieczna jest również pomoc psychologiczna, a przeważnie wtedy, gdy chory uległ wypadkowi i stracił pełną sprawność. Każdemu znane jest powiedzenie: „lepiej zapobiegać niż leczyć”, ale niestety nie każdemu się to udaje. Tak więc, jeżeli pojawia się problem ze zdrowiem, to nie ma na co czekać, tylko od razu warto zacząć działać. Rehabilitacja może przynieść naprawdę dobre efekty, jeżeli tylko będzie prowadzona przez profesjonalistę, a osoba chora nie zrezygnuje z uczestniczenia w niej.