Jakie są przyczyny immunologii rozrodu?

Jakie są przyczyny immunologii rozrodu?

Coraz więcej kobiet cierpi na niepłodność, która spowodowana jest nieprawidłowym funkcjonowaniem układu odpornościowego. Jeśli system immunologiczny zaczyna nieprawidłowo funkcjonować, należy jak najprędzej udać się do lekarza i przeprowadzić badania diagnostyczne.

Immunologia rozrodu – jak wygląda diagnostyka rozpoznawcza?

Coraz większy odsetek patologii w procesie zapłodnienia, implantacji zapłodnionego już jaja, a także rozwoju zarodka związany jest z różnymi zaburzeniami immunologicznymi. Ponad połowa przypadków poronień nawykowych spowodowana jest także przez nieprawidłowo funkcjonujący układ immunologiczny.Diagnostyka rozpoznawcza to szereg badań i testów, które pozwalają ustalić przyczynę niepłodności i natychmiast wdrożyć leczenie. Dzięki badaniom tym można wykryć nieprawidłowo funkcjonujący antygen HLA G, który bezpośrednio przyczynia się do niszczenia zarodka. Badania krwi natomiast określają, które komórki powodują nieprawidłowe reakcje.

Kto przede wszystkim powinien poddać się takim badaniom?

W grupie ryzyka są wszystkie kobiety, które są po nieudanych zabiegach in vitro, cierpiące na częste infekcje i na endometriozę oraz wszystkie kobiety ze zdiagnozowaną niepłodnością o niejasnej przyczynie oraz panie, które doświadczyły nawykowych poronień, co najmniej trzy razy z rzędu. Przeprowadza się także wywiad rodzinny u obu partnerów, w trakcie którego wyklucza się lub potwierdza istnienie u obu partnerów chorób takich jak niedoczynności tarczycy, tocznia rumieniowatego i reumatoidalnego zapalenia stawów.

Jakie metody leczenia wykorzystuje się w immunologii rozrodu?

W leczeniu niepłodności immunologicznej wykorzystywane są takie metody terapii, które bazują na immunostymulacji, a także immunomodulacji. Poprzedzone są one szczegółową analizą procesów immunologicznych rozrodu. bada się nasienie mężczyzny oraz śluz kobiety, pod katem ich składu i jakości. Dzięki temu można szybciej wykryć przyczyny patologii i wdrożyć odpowiednie rozwiązania, takie jak terapia farmakologiczna lub inseminacja.