Czym jest kapitał i jak go pozyskać?

Kapitał to podstawa każdej firmy, są to zasoby przedsiębiorstwa, które pozwalają na prowadzenie działalności. Może być wewnętrzny, zewnętrzny, obcy, własny, nieterminowy lub terminowy.

Rodzaje kapitału

Kapitał można klasyfikować na wiele różnych sposobów. Na przykład stosuje się podział na kapitał finansowy i realny. Ten pierwszy dotyczy źródeł finansowania, np, kredyt, gotówka, papiery wartościowe, itp. Kapitał realny to dobra materialne takie jak środki transportu, budynki, narzędzia i maszyny. Warto pamiętać, że nie wszystkie źródła finansowania firmy uznaje się za kapitał, nie są do niego wliczane krótkoterminowe zobowiązania wynikające między innymi z podatków, dostaw, dotacji, wynagrodzeń.

Kapitał własny przedsiębiorstwa to podstawa umożliwiająca funkcjonowanie firmy. W jego skład wchodzą np. fundusze tworzone przez firmę, zysk netto, środki rezerwowe, wkład właścicieli firmy. Kapitał obcy pozyskiwany jest ze źródeł zewnętrznych, są to kredyty, pożyczki, leasing finansowy, itp.

Jak pozyskać kapitał?

Istnieje wiele sposób na tak zwane dokapitalizowanie przedsiębiorstwa, czyli pozyskanie nowego kapitału. Tradycyjne metody to pożyczka lub kredyt bankowy. Przedsiębiorcy powinni jednak liczyć się z tym, że w obecnych czasach zdobycie kredytu nie jest łatwe. W związku z tym warto zainteresować się również alternatywnymi źródłami kapitału. Wśród takich rozwiązań można wymienić: faktoring, forfaiting, emisję akcji na rynku kapitałowym, venture capital, aniołów biznesu, platformy crowfoundingowe, private equlity. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się również na skorzystanie z leasingu. Jest to dużo łatwiejsze niż otrzymanie kredytu i często bywa bardziej opłacalne.

Własne oszczędności

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie własnego kapitału niezbędnego na rozpoczęcie działalności. Taki kapitał możemy na przykład zgromadzić w postaci oszczędności. Na pewno jest to rozwiązanie dla cierpliwych, bo finanse niezbędne do rozkręcenia firmy są często ogromne. Odłożenie takiej sumy często trwa co najmniej kilka lat. Innym wyjściem z sytuacji jest sprzedaż części majątku. Bez wątpienia jest to ryzykowne rozwiązanie, jednak jeśli wierzymy w powodzenie naszego biznesu, warto również wziąć je pod uwagę.

Jeśli nie dysponujemy dużym kapitałem i mamy problemy z pozyskaniem niezbędnych środków, możemy zastanowić się nad rozpoczęciem działalności w branży, która nie będzie wymagała dużych nakładów finansowych. Przykładem może być sklep internetowy. Na start takiej firmy nie trzeba wykładać ogromnych sum, a kolejne inwestycje da się finansować stopniowo wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

Problemy ze zdobyciem wystarczających środków finansowych są jedną z głównym przeszkód, która utrudnia założenie własnej działalności. Jeśli chcemy mieć firmę, powinniśmy bardzo poważnie zastanowić się nad tym zagadnieniem. Błędne decyzje dotyczące finansów stają się bardzo często przyczyną niepowodzenia przedsiębiorstw i mogą bardzo szybko doprowadzić firmę do bankructwa.