Na czym polega badanie jakości powietrza?

Badanie jakości powietrza bywa przeprowadzane przede wszystkim w pomieszczeniach, w których przebywają osoby z obniżoną odpornością, a także w obiektach, gdzie prowadzi się badania laboratoryjne. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak sprawdza się sterylność powietrza, to koniecznie przeczytaj poniższy artykuł. Dzięki niemu poznasz najważniejsze metody kontroli czystości powietrza.

Kiedy zaczęto badać jakość powietrza?

Dziś trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie takich instytucji jak szpital bez troski o sterylność pomieszczeń. Obecnie nie tylko dezynfekuje się powierzchnie łóżek czy podług, ale również powietrza, w którym mogą znajdować się szkodliwe mikroorganizmy, grzyby czy wirusy.

Kiedy zaczęto robić badanie jakości powietrza? Ma to oczywiście  swój początek w XX wieku, a dokładniej w rozwoju broni mikrobiologicznej w czasie wojen. W latach 30.tych poprzedniego stulecia Stany Zjednoczone, a także Wielka Brytania rozpoczęły badania nad detektorami niebezpiecznych mikroorganizmów w powietrzu, który mogłyby zostać wykorzystane jako broń.  Technologia wykrywania zagrożeń od tamtego czasu znacząco się rozwinęła. Jak obecnie bada się jakość powietrza i jakie metody są stosowane?

Metody mikroskopowe i hodowlane

Metoda mikroskopowe jest jedną z częściej stosowanych. W trakcie przeprowadzania tego badania powietrze jest przepuszczane przez filtr membranowy, na którym gromadzą się mikroorganizmy. To jednak nie jedyny sposób. Często wykorzystywane jest również szkiełko z lepką substancją, do której przylepiają się zanieczyszczenia. Tak uzyskane próbki bada się pod mikroskopem. Metoda jest powszechnie stosowane ze względu na fakt, że wykrywane są dzięki nie tylko żywe mikroorganizmy, ale także nieożywione zanieczyszczenia powietrza.

Jeśli decydujemy się na wykrycie jedynie żywych komórek, to możemy zastosować metodę hodowlaną. W tym przypadku na płytce umieszczana jest pożywka, która pozwala na rozwój zebranych organizmów, które następnie poddaje się inkubacji.

 

Metoda sedymentacyjna

Ta metoda ma swoje wady i zalety. Na plus na pewno należy zaliczyć fakt, że jest bardzo szybka, prosta i tania. Niestety, nie pozwala ona na wykrycie drobnych cząstek bioaerozolu. Sedymentacja nie jest również najbardziej efektywna w pomieszczeniach, gdzie występują duże prądy powietrza. Na czym polega?

Metoda jest dosyć prosta. Na wysokości jednego metra umieszczane są płytki z odpowiednim podłożem, na którym przez 30 minut zbierane są zarodki. W dalszej kolejności inkubuje się je przez 48h godziny w temperaturze 37 stopni Celsjusza. Później przez 10 dni pozostają w temperaturze 28 stopni Celsjusza. Powstałe w ten sposób mikroorganizmy są zliczane i identyfikowane.

Metoda zderzeniowa i ośrodkowa

Innym sposobem zebrania zanieczyszczeń do analizy jest zastosowanie metody zderzeniowej, która opiera się na przepuszczeniu powietrza przez specjalnie przygotowane szczeliny z dużą prędkością. Zabrudzenia zatrzymywane są na przygotowanych płytkach z pożywką. Podobnie jak w poprzednich metodach, mikroorganizmy poddawane są inkubacji, a następnie analizie. Główna wada tej pożywki objawia się w przypadku bardzo zanieczyszczonego powietrza. W takich przypadkach pożywka zarasta i nie nadaje się do analizy.

W przypadku metody ośrodkowej powietrzu również nadawana jest wysoka prędkość. Na obwodach wentylatorów umieszczona zostaje pożywka, która pozwala na wyłapanie zanieczyszczeń. Dalsze etapy badania nie różnią się od pozostałych.

Jak wykrywać wirusy, endotoksyny, toksyny i alergeny w powietrzu?

Jeśli zależy nam na wykryciu wirusów, toksyn czy alergenów, to konieczne jest zastosowanie innej metody. Będzie się ona różniła przede wszystkim w ilości pobranego powietrza. Tego rodzaju zanieczyszczenia znajdują się w powietrzu w bardzo niewielkiej ilości, więc konieczne jest pobranie bardzo dużej ilości powietrza.

Niezbędne jest tu zastosowanie hodowli tkankowej, ponieważ wirusy są w stanie wrastać jedynie w żywych komórkach. Co wykorzystuje się w tym celu? Najczęściej jest to tchawica człowieka lub nerka małpy. Wirusy zaczynają się w takich organach rozmnażać, a następnie je niszczą i przenoszą się do sąsiadujących komórek.

Nie są to oczywiście wszystkie metody, które stosowane są do badania jakości powietrza. Więcej na ten temat znajdziecie na blogu brawent.pl.