Kto może skorzystać z pomocy notariusza?

Kto może skorzystać z pomocy notariusza?

Sporządzanie aktów prawnych, poświadczanie podpisów, kopii dokumentów, prowadzenie postępowania spadkowego oraz podpisywanie intercyzy to najczęstsze powody wizyty u notariusza. Prawnik ten zobowiązany jest pomóc każdemu klientowi, który posiada zdolność do czynności prawnych. Zdarzają się jednak pewne sytuacje, kiedy pomoc notariusza może być ograniczona.

Kiedy notariusz może odmówić pomocy?

Notariusz, zwany również rejentem, jako prawnik mianowany przez ministra sprawiedliwości działa w oparciu o ustawę z dnia 14 lutego 1991 – Prawo o notariacie. Akt ten określa nie tylko zakres jego obowiązków, ale także powinności i ograniczenia powyższej profesji.

Warto podkreślić, że rejent może odmówić wykonania swojej pracy, jeśli dana czynność nie jest zgodna z prawem lub osoba zwracająca się o pomoc nie ma zdolności do czynności prawnych. Notariusz nie może również wykonywać czynności notarialnych w sytuacji, gdy dotyczą one jego najbliższych krewnych, małżonka oraz jego samego.

Czy obcokrajowiec może skorzystać z pomocy notariusza?

Wszystkie akty notarialne sporządzane są w języku polskim. Jeśli osoba zaangażowana w czynności notarialne jest obcokrajowcem nieposługującym się polszczyzną, konieczne jest poproszenie o pomoc tłumacza przysięgłego. Z jego wsparciem notariusz może przeprowadzić konieczne działania, a także przygotować dodatkowo akt notarialny w innym języku.

Aby jednak osoba niebędąca obywatelem państwa polskiego, mogła uczestniczyć w czynnościach notarialnych musi posiadać ważną kartę pobytu. Bez tego notariusz może, a nawet musi odmówić wykonania swoich obowiązków.

Czy każdego stać na pomoc notariusza?

Czynności notarialne nie są bezpłatne. Każde działanie notariusza wiąże się z opłatą, tzw. taksą notarialną, której maksymalna wysokość jest regulowana prawnie. W zależności od czynności może wynosić ona od kilku złotych do nawet kilkunastu tysięcy, zwłaszcza w przypadku poświadczania umów związanych z zakupem nieruchomości.

Warto podkreślić, że pierwsza konsultacja z notariuszem jest zwykle darmowa. Podczas jej trwania klient otrzyma informacje o czynnościach notarialnych, które należy podjąć oraz o wiążącej się z nimi opłacie. Dzięki temu zyskuje on czas na przygotowanie środków potrzebnych do realizacji działań rejenta.

Znając specyfikę pracy notariusza, łatwo rozpoznać sytuacje, podczas których konieczne jest przeprowadzenie czynności notarialnych. Odpowiednie przygotowanie dokumentacji oraz sprawdzenie ważności dowodu tożsamości lub w przypadku obcokrajowców karty pobytu pozwoli na szybką i bezproblemową realizację działań w kancelarii notarialnej.