Co to jest angio TK i kiedy się je wykonuje?

Angiografia TK to badanie obrazowe, które pozwala na dokładne zobrazowanie naczyń krwionośnych w organizmie. Dzięki wykorzystaniu technologii tomografii komputerowej oraz wprowadzeniu kontrastu do naczyń krwionośnych lekarze są w stanie bardzo dokładnie zbadać ich strukturę, a także wykryć ewentualne patologie. Angiografia TK jest coraz częściej wykorzystywana w diagnostyce i terapii wielu chorób naczyniowych, takich jak choroby wieńcowe, choroba niedokrwienna kończyn dolnych czy choroby naczyń mózgowych. Jak przebiega badanie i jakie choroby można przy jego pomocy wykryć?

Jak przebiega badanie angio TK?

Angio TK to badanie, które przeprowadza się w specjalistycznych laboratoriach diagnostycznych lub w szpitalach. Przed rozpoczęciem badania pacjent poddawany jest szczegółowemu wywiadowi oraz badaniom wstępnym, aby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do wykonania badania. Podczas samego badania, pacjent leży na stole, który przesuwa się przez otwór w tomografie. W trakcie badania pacjent jest narażony na promieniowanie rentgenowskie, jednak ilość promieniowania jest minimalna i zwykle nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Przed rozpoczęciem badania dożylnie podaje się środek kontrastujący.

Podczas badania, pacjent powinien być spokojny i nie poruszać się, aby zapewnić jak najlepszą jakość uzyskanych w ten sposób obrazów. Po zakończeniu badania, pacjent może wrócić do swojego codziennego życia bez konieczności hospitalizacji, choć najczęściej prosi się go, by pozostał około pół godziny w placówce medycznej. Wynik jest interpretowany przez lekarza radiologa, który dokładnie analizuje uzyskane obrazy i przygotowuje opis badania. Jakość badania bardzo często zależy nie od jakości aparatu, którym było ono wykonane, ale od umiejętności i wiedzy lekarza, który interpretuje uzyskane obrazy i przygotowuje opis.

Jakie choroby pozwala wykryć angio TK?

Angiografia TK jest bardzo pomocna w diagnostyce wielu różnych chorób naczyniowych. Badanie to umożliwia dokładne zobrazowanie struktury i funkcji naczyń krwionośnych, co pozwala na wykrycie takich chorób jak miażdżyca, zakrzepica, tętniak aorty, choroba tętnic obwodowych, choroba Raynauda, a także wady naczyniowe. Jest to również bardzo skuteczną metodą w diagnostyce chorób serca, takich jak choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna serca, a także zawał serca.

Ponadto badanie to może być wykorzystane do diagnostyki chorób naczyń mózgowych, takich jak udar, a także do oceny rozległości guzów oraz skuteczności leczenia chorób onkologicznych. W przypadku chorób naczyniowych wczesna diagnostyka jest kluczowa dla skutecznego leczenia, a angiografia TK jest jednym z najskuteczniejszych, dostępnych obecnie narzędzi w diagnostyce tych schorzeń.